Delegat Protecció de Dades ( DPO )

¿Què és el Delegat de Protecció de Dades?

Des del passat 25 de maig, amb l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), tant empreses com administracions públiques es veuran obligades a complir amb els nous requeriments que porta amb si aquesta nova normativa. Entre totes aquestes novetats, determinats responsables i encarregats de tractament hauran de designar una nova figura, el conegut DPO per les seves sigles en anglès (Data Protection Officer) o Delegat de Protecció de Dades.

La figura del DPO adquireix un paper vital. Es tracta de  una persona que haurà d’estar perfectament integrada en l’organigrama de l’entitat amb la intenció de conèixer i coordinar tot allò que pogués afectar en matèria de protecció de dades.

Per la seva naturalesa podríem dir que aquest perfil es compon per un vessant tècnic, però també per una legal.

Vetllarà per donar compliment a la normativa, però no s’haurà de confondre amb el responsable de seguretat.

Aquest últim s’encarregarà d’implementar les mesures de seguretat necessàries en una organització des d’una esfera tècnica, mentre que el DPO serà qui determini i organitzi les polítiques de protecció, els protocols en els tractaments de dades i assegurarà que tot es desenvolupi d’acord amb la normativa.

Els 5 manaments del DPO

Haurà de ser fàcilment accessible

Requerirà de formació i destreses

Haurà d’estar integrat en la compañia


Comptarà amb els recursos necessaris

Actuarà amb autonomia i independència

Funcions del Delegat de Protecció de Dades

Les funcions del DPO són les següents:

  • Informar i assessorar el responsable del tractament de dades de les obligacions que ha d’efectuar per a complir amb el Reglament General.
  • Ha de deixar constància per escrit de les comunicacions amb el responsable del tractament i les seves respostes.
  • Supervisar l’aplicació de les normes per l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals. Dins d’aquest apartat s’inclouen:
   – assignació de responsabilitats
   – formació del personal
   – auditories compliment
  • Supervisar la documentació, notificació i comunicació de les violacions de dades personals.
  • Supervisar la resposta a les sol·licituds de l’autoritat de control i cooperar amb ella per sol·licitud de les mateixes o per iniciativa pròpia.
  • Exercir de punt de contacte amb l’autoritat de control sobre qüestions relacionades amb el tractament de dades personals.

Necessites un Delegat de Protecció de Dades?

¿Quan és Obligatori Contractar a un DPO?

Les empreses hauran de designar un Delegat de Protecció de Dades (DPD, DPO o Data Protection Officer en la redacció original del text en anglès) si concorren determinades circumstàncies.

Obligatori:

 

   • Quan l’activitat principal de l’empresa consisteixi en operacions de tractament que requereixin una observació habitual i sistemàtica de dades a gran escala.
   • En el tractament de categories especials de dades personals.
    En el tractament de dades relatives a condemnes o infraccions penals.
   • Gran Empresa.
   • Sector Públic (excepte els Tribunals en la seva funció judicial).
   • Col·legis Professionals.
   • Centres Docents.
   • Universitats.
   • Centres Sanitaris.
   • Empreses Joc Online….

  Contacta amb nosaltres

  RGPD

  11 + 10 =

  Información básica sobre Protección de Datos:

  • Responsable : Aldetall per un Comerç Competitiu SL
  • Finalidad: Prestación de servicios online, Gestión de usuarios web y Comunicaciones comerciales relacionadas con nuestros servicios.
  • Legitimación: Consentimiento expreso e interés legítimo.
  • Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal.
  • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
  • Información adicional: Puede consultar la información adicional en las cláusulas anexas en la política de privacidad.