ISO – Gestió de la Qualitat

ISO 9001La qualitat pot definir com el conjunt de característiques que posseeix un producte o servei obtinguts en un sistema productiu, així com la seva capacitat de satisfacció dels requeriments de l’usuari. La qualitat suposa que el producte o servei ha de complir amb les funcions i especificacions per als quals ha estat dissenyat i que s’han d’ajustar a les expressades pels consumidors o clients d’aquest. La competitivitat exigirà, a més, que tot això s’aconsegueixi amb rapidesa i al mínim cost, sent així que la rapidesa i baix cost seran, amb tota seguretat requeriments que pretendrà el consumidor del producte o servei.

En la societat actual els clients marquen les tendències del mercat. Les noves tecnologies fan que tot passi molt més ràpid, fent això que moltes vegades les empreses no reaccionin a temps i perdin clients i presència en el mercat.

L’assegurament de la qualitat en totes les àrees de la seva empresa és imprescindible per l’èxit de l’empresa moderna

La correcta gestió de tots els aspectes relacionats amb la qualitat suposa la planificació, disseny i desenvolupament de productes i processos en el marc d’una organització i gestió dels recursos humans per a la qualitat, en Qualgest analitzarem quina és la situació actual de la seva companyia ( departaments, productes, personal) i definirem les necessitats per adaptar la seva organització a la normativa UNE EN ISO 9001 (documentació, processos, procediments, necessitats de formació), o normatives específiques de sistemes de gestió de la qualitat alimentària APPCC i normativa de Al·lèrgens. Tot això suposarà una gestió de l’empresa, els seus productes i processos, basada en la qualitat, i portarà a la mateixa a obtenir el màxim d’avantatges competitius i la satisfacció total dels clients mitjançant la identificació, acceptació i satisfacció de totes les seves expectatives i necessitats a través dels processos, productes i serveis.

El resultat directe de l’augment de la qualitat és un increment de la productivitat.

La qualitat i la productivitat són companyes de viatge en l’empresa actual. La productivitat i la rendibilitat augmenta perquè disminueixen les reclamacions dels clients i les no conformitats en els productes o serveis.

Un bon model de negocis fa a les empreses imbatibles i un mal model de negoci fa que els esforços diaris siguin infructífers.

L’ajudarem a desenvolupar, implantar o revisar el Sistema de Gestió de la Qualitat en el qual s’identifiquin tots els processos i procediments de la seva empresa per d’aquesta forma poder identificar els punts forts i els febles de la seva organització.

Li proposarem i desenvoluparem al costat de vostè les accions de millora de la qualitat i la productivitat dissenyant les accions preventives que s’han d’implementar per reduir els costos de les no conformitats dels productes o serveis i també dissenyant les accions correctives que reduiran considerablement les no conformitats , reduint el cost de la no qualitat.

La formació és una inversió de futur, formant als treballadors assegurem la seva professionalitat i l’expansió i competitivitat.

L’ajudarem a desenvolupar i implantar un Pla de Formació adaptat a les necessitats de la seva plantilla i sector d’activitat.