Termes d’ús i contractació

I.- INTRODUCCIÓ

Aldetall per un Comerç Competitiu SL, és propietari de la botiga  online  https://qualgest.es/ca/botiga, la botiga posa a la seva disposició un servei de compra online que li permetrà comprar des del seu ordinador els nostres articles així com sol·licitar els nostres serveis o productes, de fabricació o desenvolupament propi, o de tercers sobre els quals ens han conferit els drets de venda o explotació. A més, podrà gaudir de promocions, regals i ofertes exclusives.

A continuació, li convidem a revisar les condicions generals de venda  que regulen la compra de productes Aldetall per un Comerç Competitiu SL a través d’aquesta Pàgina Web, i els termes d’ús de la mateixa. En aquest sentit, l’ús d’aquesta Pàgina Web constitueix el seu acord exprés respecte d’aquestes condicions generals d’ús i de venda. No obstant això, si té algun dubte sobre les mateixes, pot posar-se en contacte amb el nostre servei d’Atenció al client,  a través del Tel. 93 465 25 47.

II.- CONDICIONS DE VENDA  

1.- Disponibilitat del servei

En realitzar una comanda en la nostra botiga   assegura que és major de 18 anys.

Els productes oferts es distribueixen al territori espanyol en el cas que un usuari residents fos del territori nacional vulgui beneficiar-se del servei de compra online d’aquesta Pàgina Web ha de consulta-ho prèviament, valent-se dels nostres “mitjans de contacte”.

 1. -Garanties de compra

Tots els articles oferts en aquesta Pàgina Web compleixen els requisits de qualitat i garantia establerts per la legislació aplicable

Cada producte o serveis van acompanyat d’una descripció detallada de les característiques del mateix, el seu fabricant, condicions de garantia, etc.

Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins avui indicada o fins a fi d’existències.

De la mateixa manera Aldetall per un Comerç Competitiu SL fa els esforços necessaris perquè la informació continguda a la pàgina web sigui completa, veraç i correcta.

La garantia legal dels productes oferts per Aldetall per un Comerç Competitiu SL  o els seus proveïdors, esta  establerta en el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

III.- PROCÉS DE COMPRA

 1. Els articles, serveis que es desitgin adquirir, sol·licitar,  hauran de ser seleccionats i afegits a la cistella de la compra fent clic sobre la icona corresponent.
 2. La cistella de la compra contindrà la referència del producte seleccionat, la seva descripció, preu, en la divisa corresponent (impostos inclosos). El preu expressat no conté el transport, (quan aquest sigui requerit) les seves tarifes variaran en funció del mètode d’enviament seleccionat.
 3. Per realitzar la compra es requeriran les dades personals de l’usuari, que seran incorporats a la nostra base de dades amb l’objecte de poder processar la comanda i de facilitar la realització de noves compres a través de la Pàgina Web, així com de remetre-li informació sobre els nostres productes o serveis. Les dades personals proporcionades pels usuaris seran tractats conformement a l’establert en la nostra Política de Privadesa.
 4. L’usuari podrà accedir, a tot moment, a les dades personals facilitades i a la informació de les comandes realitzades. Els usuaris han d’indicar les seves dades personals amb tota exactitud per evitar confusions o incidències en l’enviament del/els article/s serveis adquirits,
 5. Una vegada emplenada l’ordre de compra, i abans de confirmar la mateixa es presentarà a l’usuari un resum de la comanda identificant el servei, article adquirit, el seu preu total (transport i impostos inclosos) amb cadascun dels conceptes desglossat, i les dades d’enviament de la comanda, perquè l’usuari confirmi el mateix mitjançant clic en el botó amb l’expressió “Realitzar Comanda”.

Les compres podran ser pagades amb targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa Electró, MasterCard i AMEX), o mitjançant transferència per compra via telefònica. No s’admetran altres formes de pagament que les específicament previstes en les presents condicions de venda. Per als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es realitzarà online, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, una vegada s’hagi comprovat que les dades comunicades per l’usuari són correctes.

Confirmada la transacció, es comunicarà a través de la pròpia pàgina web el nombre de comanda perquè l’usuari pugui, a tot moment i des de l’ordinador, fer el seguiment del mateix.

Així mateix, es remetrà un missatge automàtic de correu electrònic de confirmació de comanda a l’adreça indicada per l’usuari amb una descripció de la comanda i les dades personals facilitades per justificar recepció del mateix. La no recepció d’aquest missatge pot se degut a algun problema transitori de comunicacions a la xarxa o a algun error d’escriptura en l’adreça de correu electrònic facilitada. En tots dos casos, Aldetall per un Comerç Competitiu SL   recomana a l’usuari contactar amb Atenció al client. De la mateixa manera, es confirmarà a l’usuari mitjançant el correu electrònic que el producte ha estat enviat.

Disponibilitat dels productes

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si al moment de l’emissió de la comanda detectem que no hi ha existències en els nostres magatzems d’algun dels productes inclosos en el mateix, intentarà localitzar el producte. De no ser possible, se li notificarà al client immediatament. A més, l’import de l’article cobrat i no enviat s’abonarà en els dies següents al client, pel mateix mitjà de pagament utilitzat en la compra.

Dret a no acceptar una comanda

Aldetall per un Comerç Competitiu SL  podrà cancel·lar qualsevol comanda o no acceptar una comanda confirmada pels següents motius:

En cas d’un error tècnic i/o un error tipogràfic en els preus o en la resta de les dades dels productes continguts a la pàgina web quan es va realitzar la comanda.

Per falta de disponibilitat segons el descrit en el punt 3.4.

Quan els sistemes de seguretat indiquen que la comanda pot ser fraudulent.

Hi ha raons que indiquen que l’usuari és menor d’edat.

IV.- PREU I PAGAMENT

 1. -Pagament i moneda

Els preus en aquesta Pàgina Web es mostren en Euros.

       2.- Impost Sobre el Valor Afegit

D’acord amb la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit, Aldetall per un Comerç Competitiu SL  està obligada a repercutir aquest impost, al tipus vigent a cada moment, a tots els productes lliurats a Espanya, excepte Canàries, Ceuta i Melilla.

       3.- Formes de pagament

Aldetall per un Comerç Competitiu SL  únicament acceptarà pagaments realitzats a través de targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa Electron, MasterCard o AMEX) o mitjançant transferència bancària per compra via telefònica.

Pagament amb targeta de crèdit o dèbit

Aldetall per un Comerç Competitiu SL   accepta el pagament de les compres realitzades a través de la seva Pàgina Web amb les següents targetes de crèdit o dèbit: Visa, Visa Elèctron, MasterCard i American Express.

En cas que la forma de pagament triada per l’usuari sigui targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es realitzarà online, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, una vegada s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Pagament per transferència bancària

Els pagaments per transferència solament seran possibles per a compres telefòniques. Totes les despeses derivades de realitzar el pagament per transferència seran a càrrec del client. Per als pagaments mitjançant transferència, es facilitarà als clients el número de compte al que hauran de fer l’ingrés. Com a referència, el client haurà d’indicar el seu nombre de comanda i el seu nom complet. El client tindrà un termini de 3 dies laborables a partir de la data en què va realitzar la seva comanda per realitzar el pagament. La comanda no es considerarà acceptat fins que es constati de forma efectiva que s’ha rebut l’ingrés. Si passat el termini indicat, Aldetall per un Comerç Competitiu SL  no ha rebut l’import corresponent, la comanda serà cancel·lada.

4.- Seguretat en el pagament

Les dades que et sol·licitem per al pagament han de coincidir amb els de la teva targeta. Un simple error tipogràfic pot donar com resultat el rebuig de l’operació, per la qual cosa et demanem que cobreixis el formulari de pagament amb cura. També pot haver sobrepassat el límit de crèdit o la targeta pot estar caducada.

Consulta amb la teva entitat bancària davant qualsevol dubte relacionat amb la teva targeta com a mitjà de pagament.

Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament, Aldetall per un Comerç Competitiu SL  utilitza sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primera línia en comerç electrònic. En aquest sentit, les dades confidencials del pagament són transmesos directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. Com a mesura complementària al sistema de ‘Pagament Segur’ i amb l’objectiu de col·laborar en la prevenció del frau a través d’Internet, Aldetall per un Comerç Competitiu SL  es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client així com adoptar les mesures que estimi oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren en la comanda.

 1. LLIURAMENT

Per al cas que el lliurament del producte o servei contractat per l’Usuari, requereixi el lliurament físic del producte, les despeses d’enviament generats, variaran en funció del lloc de lliurament del producte i seran a càrrec de l’Usuari.

Aldetall per un Comerç Competitiu SL  es reserva el dret a modificar les tarifes i llista de preus publicats en el lloc web esmentat, quan així ho consideri convenient. En tot cas, l’anterior no serà aplicable per a aquells serveis contractats amb anterioritat a la modificació, excepte en tot el que es refereixi a les renovacions de productes i/o serveis.

 1. POLÍTICA DE CANVIS I/O DEVOLUCIONS I DESESTIMIENTO

1.-Condicions de canvis i/o devolucions

Si una vegada rebuda la compra el client no queda satisfet/a, Aldetall per un Comerç Competitiu SL   li permet canviar l’article adquirit o retornar-ho, en un termini de catorze (14) dies naturals  a explicar des de la data de la seva recepció, sempre que el producte  no hagi estat usat, obert o danyat

Per canviar un article per un altre, s’haurà de procedir a la seva devolució i a la realització d’una nova compra.

Tota devolució dels articles adquirits haurà d’empaquetar-se acuradament i incloure l’albarà de lliurament o formulari de devolució degudament emplenat.

En cas de no disposar d’aquest albarà al moment de realitzar el canvi o la devolució, podrà sol·licitar  el formulari de devolució a través del 934652547

2.-Dret de desistiment

L’usuari disposa d’un dret de desistiment en aquells casos legalment reconeguts.

Si el contractat a distància és un servei, té dret a desistir del contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte. Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar a Aldetall per un Comerç Competitiu SL  consultes@aldetall.cat ; Tel.: 934652547 o per escrit a P. Joan Carles I, 12  08320 El Masnou (Barcelona) la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca, quan tinguem coneixement del seu desistiment li comunicarem sense demora (per exemple, per correu electrònic) la recepció d’aquest desistiment. Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent. Conseqüències del desistiment: en cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva banda d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Si vostè ha sol·licitat que la prestació de serveis doni començament durant el període de desistiment haurà d’abonar un import proporcional a la part ja prestada del servei al moment en què ens hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l’objecte total del contracte.

3.-Excepcions al Dret de desistiment

L’usuari no podrà  exercir el seu dret de desistiment  en els següents casos:

 • Quan hagi adquirit  béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • Quan hagi adquirit  subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo, de discos i de programes informàtics que haguessin estat despacientats pel consumidor, així com de fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent.

VII.- DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

Per poder utilitzar la botiga  online de *Aldetall-*Qualgest, www.qualgest.es és, l’usuari ha d’haver-se registrat necessàriament com a usuari. A més l’Usuari reconeix haver rebut informació suficient sobre l’ús de la botiga  online de Qualgest, www.qualgest.es i l’equip necessari per a l’accés i ús del mateix. És responsabilitat de l’Usuari analitzar la posada a la disposició de mitjos informàtics necessaris per accedir a la botiga  online de Qualgest, https://qualgest.es/ca/botiga/  i la supervisió dels accessos de tercers en els seus equips informàtics.

L’Usuari manifesta que tota informació que remeti a Qualgest   és veraç, exacta i completa, i es compromet a mantenir-la actualitzada a tot moment. Les dades que l’Usuari proporcioni durant el procés de registre dels comptes d’accés seran tractats conforme a la Política de Privadesa de Qualgest.

Qualgest   no controla ni ofereix cap classe de garantia sobre la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que l’Usuari proporciona sobre si mateix o fa accessible a tercers a través de la botiga  online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/

Qualgest   exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la incorrecta identitat dels Usuaris i a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos i proporcionen o fan accessibles a altres usuaris i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari a qualsevol classe de comunicació o transacció realitzada a través de la botiga  online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/

L’Usuari reconeix ser l’únic responsable de mantenir la confidencialitat de les seves contrasenyes associades a qualsevol dels comptes que utilitza per accedir a la botiga  online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/ , sent, per tant, únic responsable davant Qualgest   de totes i cadascuna de les activitats que es desenvolupin en el seu compte.

L’Usuari notificarà immediatament a Qualgest qualsevol ús no autoritzat de les seves contrasenyes o dels seus comptes des del moment que tingui coneixement d’aquesta situació mitjançant la remissió d’un missatge de correu electrònic al Departament de Suport i Assistència Tècnica de Qualgest. Així mateix, l’Usuari procedirà de forma immediata a modificar les contrasenyes dels comptes afectats per la incidència descrita anteriorment. Qualgest   no serà responsable en cap cas dels danys i perjudicis que pugui causar a l’Usuari, o a Tercers, la no comunicació o la notificació tardana d’aquestes circumstàncies.

L’Usuari ha d’utilitzar la botiga  online de Qualgest , https://qualgest.es/ca/botiga/ de conformitat amb la Llei i resta de disposicions aplicables. Per tant, està estrictament prohibit usar l’espai per a finalitats il·lícites, il·legals o immorals, en concret per emmagatzemar arxius el contingut dels quals violi els drets fonamentals de les persones així com la resta de drets protegits per les normes jurídiques aplicables. En aquest cas Qualgest   emprendrà contra l’Usuari quantes accions estimi oportunes.

L’Usuari accepta -entre altres aspectes- que no podrà: (i) copiar, reproduir, gravar, posar a la disposició del públic ni utilitzar d’una altra forma cap part de la botiga  online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/ ni el seu contingut (inclosos, entre uns altres, imatges i text) de qualsevol forma que no estigui expressament permesa en virtut de les presents Condicions; (ii) vendre o tractar de vendre qualsevol accés a la botiga  online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/, o revendre qualsevol codi utilitzat per accedir a la botiga  online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/; (*iii) facilitar la seva contrasenya a una altra persona ni utilitzar el nom d’usuari i contrasenya d’una altra persona; (*iv) aplicar tècniques d’enginyeria inversa, descompilar, desmuntar, modificar o crear obres derivades basades en la botiga  online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/ o en qualsevol part del mateix; (v) burlar qualsevol tecnologia utilitzada per Qualgest   per protegir els Continguts de la botiga  online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/ o dels recursos o serveis accessibles a través del mateix; (vaig veure) llogar o arrendar cap part de la botiga  online de Qualgest, https://qualgest.es/ca/botiga/; (vii) utilitzar la botiga  online de Qualgest, https://qualgest.es/ca/botiga/ de manera que comporti una violació dels termes de les presents Condicions; i, (viii) manipular de qualsevol forma la botiga  online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/ utilitzant un script o un altre procés automatitzat.

Així mateix, l’Usuari es compromet a adoptar les mesures raonables per impedir un ús no autoritzat de la botiga  online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/ i dels seus Continguts; notificant, des del moment que tingui coneixement, aquestes violacions a Qualgest   perquè adopti les mesures necessàries.

L’Usuari es compromet a utilitzar la tenda online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/, els seus recursos i serveis, de conformitat amb l’estipulat en aquestes Condicions, la llei, la moral, els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, així com a abstenir-se d’utilitzar la tenda online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/ amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la tenda online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/, els equips informàtics d’altres Usuaris o d’altres usuaris d’Internet (maquinari i programari) així com els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en els seus equips informàtics (hacking), o impedir la normal utilització o gaudi de la tenda online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/ equips informàtics i documents, arxius i continguts per part dels altres Usuaris.

L’Usuari es compromet a no accedir ni a intentar accedir la tenda online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/ per cap altre mitjà que no sigui la interfície proveïda per Qualgest  . L’Usuari es compromet en concret a no accedir, o intentar accedir, la tenda online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/ utilitzant mitjans automatitzats, inclosos seqüències de comandos o rastrejadors web, i s’assegurarà de complir les instruccions disposades en qualsevol arxiu robots.txt corresponent al programari.

Així mateix, es compromet a no involucrar-se en cap activitat que interfereixi o que interrompi l’accés o normal funcionament de la tenda online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga//o dels servidors i xarxes connectats a aquells.

VIII.- PROTECCIO DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La present Política de Privadesa ha estat desenvolupada tenint en compte el que es disposa per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i les Recomanacions núm. 2/2001, de 17 de maig, i 1/1999, de 23 de febrer, emeses pel Grup Europeu de l’Article 29  de conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 24 d’octubre.

A través d’aquest lloc web no es recull, ni se cedeix a tercers, cap dada personal sense el previ coneixement efectiu dels usuaris.

1.- Dades subministrades voluntàriament per l’usuari

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si escau, als usuaris, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per identificar-los i prestar-los el servei sol·licitat. Aquesta informació serà tractada amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i complir amb les finalitats corresponents, especificades al costat de l’opció o servei que l’usuari sol·liciti. Per descomptat les dades de l’usuari seran tractats para, gestionar el seu registre en la Tenda Online de Qualgest  , per processar i atendre les seves comandes, gestionar , complir, desenvolupar el contracte de compravenda dels productes o serveis adquirits o sol·licitats per l’usuari. O per resoldre qualsevol dubte, queixa o reclamació que l’usuari ens plantegi. D’igual manera les seves dades seran tractades per a ell va enviar d’informació comercial o publicitària sobre els nostres productes o serveis.

L’usuari serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les dades, dels extrems regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, conforme a les finalitats determinades, explícites i legítimes, indicades en cada cas.

Les dades de caràcter personal que es facilitin per l’usuari a través del corresponent formulari web, o per correu electrònic, s’incorporaran en un fitxer degudament inscrit en el Registre públic de l’Autoritat de Control competent, la responsabilitat del qual correspon a Aldetall per un Comerç Competitiu SL De la mateixa manera vostè autoritza expressament la comunicació de les seves dades per part de Aldetall per un Comerç Competitiu SL a aquells responsables de fitxer, o empreses, amb les quals aquest guardi una relació de col·laboració o  contractual, sempre que aquesta comunicació sigui necessària per poder prestar-li els serveis que els hagin demandat, com per exemple  per a tasques de suport, activació de llicències, manteniment, servei de garanties, etc.

2.- Dades de navegació.

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen algunes dades de caràcter personal, la transmissió del qual es troba implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.

Aquesta informació no s’obté per ser associada a usuaris identificats, però per la seva pròpia naturalesa podria, a través de la seva associació amb dades de tercers, permetre la identificació dels mateixos. En aquesta categoria de dades es troben, l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’usuari per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs sol·licitat, l’hora, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari.

Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web o controlar el correcte funcionament tècnic del lloc web i es cancel·len immediatament després de la seva verificació, sense perjudici de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

3.-Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, regulats en els articles 15 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, o bé revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, dirigint-se a Aldetall per un Comerç Competitiu SL ., mitjançant escrit, acompanyat de còpia del document oficial que acrediti la seva identitat, remès a la següent adreça: P. Joan Carles I, 12  08320 El Masnou; o bé, remetent un correu electrònic a consultes@aldetall.cat, indicant en la línia d’Assumpte el dret que desitja exercitar.

4.-Enllaços

Aquesta política de privadesa solament és aplicable a la pàgina web de Aldetall per un Comerç Competitiu SL ., no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.

5.-Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per Aldetall per un Comerç Competitiu SL . són les adequades al nivell de seguretat exigible a les dades que l’usuari li facilita, de conformitat amb el previst en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

IX.- DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECUAL

Tant la tenda online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/ com els continguts subministrats a través d’aquest (informació, dades, textos, imatges, dissenys, gràfics, sons, formats i codis en qualsevol llenguatge de programació, d’ara endavant els “Continguts“) són propietat de Qualgest   o dels PROVEÏDORS amb els quals col·labora  Qualgest  . Aquests Continguts estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, de manera que l’Usuari no està legitimat a utilitzar la tenda online de Qualgest, https://qualgest.es/ca/botiga/ o els Continguts de cap manera no prevista en les presents Condicions.

A més, no podrà retirar ni alterar cap avís sobre dret d’autor (copyright), marca comercial o altres avisos sobre propietat industrial i intel·lectual continguts en, o subministrats a través de la tenda online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/, excepte autorització expressa i per escrit de Qualgest  .

Queda prohibit copiar, modificar, descompilar o intentar extreure el codi font, total o parcialment, o crear treballs derivats o realitzar enginyeria inversa, així com permetre que un tercer ho faci, tret que així ho permeti o exigeixi la llei, o tret que Qualgest   li concedeixi tals drets per escrit. Així mateix queda prohibit assignar o concedir subllicencies dels drets adquirits, si escau, per l’Usuari per utilitzar ,  concedir interessos sobre la seguretat quant a aquests drets ni transferir cap de tals drets, tret que s’obtingui permís per escrit de Qualgest  .

L’Usuari es compromet a no reproduir, duplicar, copiar, vendre, comercialitzar ni revendre els Continguts ni els Serveis per a cap fi, diferent del previst en aquestes Condicions, tret que s’estipuli el contrari en un acord independent prèviament subscrit amb Qualgest.

X.- RESPONSABILITAT

En cap cas respondrà Qualgest   dels possibles danys i perjudicis directes, indirectes, incidentals, especials o conseqüents (inclosos, entre uns altres, les pèrdues de dades, interrupcions de l’accés a la tenda online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/, fallades informàtiques, pèrdues de beneficis i/o clientela, pèrdues d’ingressos o de reputació) que sorgeixin de l’ús o de la impossibilitat d’utilitzar la tenda online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/, (inclosos, entre uns altres, els seus Continguts), fins i tot en cas que l’Usuari hagi advertit a Qualgest   de la possibilitat que es produeixin aquestes pèrdues, i inclosos els danys i perjudicis que s’ocasionin per això.

L’únic dret que vas agafar a l’Usuari en relació amb qualsevol problema o insatisfacció amb la tenda online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/,  consisteix a deixar d’usar-ho.

Qualgest   en cap cas serà responsable per qualsevol falta d’adequació entre la tenda online de Qualgest, https://qualgest.es/ca/botiga/, o els Serveis contractats a través del mateix i les necessitats de l’Usuari, hagin estat expressades o no, i del tipus que siguin. És obligació i responsabilitat de l’Usuari l’interessar-se per conèixer, directament o a través de qualsevol assessor de la seva elecció, les característiques funcionals i tècniques del Programari i dels Serveis. Qualgest   no garanteix que la tenda online de Qualgest, https://qualgest.es/ca/botiga/, o els Serveis que en ell s’ofereixen siguin útils per a la realització de cap activitat en particular, ni la infal·libilitat del Programari ni dels Continguts o Serveis accessibles a través del mateix; s’exclou, per tant, tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deures a aquests conceptes.

Qualgest   no serà mai responsable per errors o retards, o qualsevol altra anomalia que es produeixi en relació amb problemes de caràcter general a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major o qualsevol altra contingència totalment imprevisible i per tant aliena a la bona fe de l’empresa .S’entendran inclosos en el concepte de Força Major, sense perjudici de l’establert en el Codi Civil, a l’efecte de les presents Condicions, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de Qualgest  , tals com: fallades de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de governs, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac d’hackers, crackers o tercers especialistes en la seguretat o integritat del sistema informàtic. En qualsevol cas, sigui la causa, Qualgest   no assumirà responsabilitat alguna ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o lucre cessant.

XI.- PRODUCTES /SERVEIS

Els continguts que es troben en la tenda online de Qualgest  , https://qualgest.es/ca/botiga/, són en la seva majoria  elaborats i inclosos per Qualgest  , però a més, a través de la tenda online de Qualgest  , http://qualgest.és/tienda, es posen a la disposició de l’Usuari productes i serveis de tercers destinats a ser comercialitzats i que estaran subjectes a les Condicions Generals i particulars de cadascun dels mateixos. Qualgest   no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts relatius als serveis oferts per tercers aliens i queda expressament eximeix de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta o errors en les característiques dels serveis que puguin oferir aquests tercers.

XII.- Comerç Electrònic

L’adquisició de productes i/o Serveis de Qualgest   a través de la seva tenda online  https://qualgest.es/ca/botiga/,  únicament podrà desenvolupar-se pels usuaris en  els termes descrits aquest document, és a dir en aquestes  Condicions compra establerts per Qualgest .

XIII.- Pervivència

En cas que, independentment de la causa o extensió, qualsevol disposició de les presents Condicions sigui declarada invàlida o no executable, aquesta invalidesa o no efectuabilitat no afectarà ni comportarà la invalidesa o inejecutabilitat  de la resta de les disposicions de les presents Condicions, fent-se valer l’aplicació d’aquesta disposició en la major mesura permesa en virtut de la legislació aplicable.

XIV.- Resolució de controvèrsies

Les presents Condicions es regiran i interpretaran conformement a la legislació Espanyola. Tota controvèrsia, disputa o reclamació que sorgeixi de, o en relació amb, les mateixes se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats o tribunals de Barcelona.

XV.-Notificacions i Comunicacions

Totes les notificacions, modificacions i comunicacions per part de Qualgest   a l’Usuari es realitzaran d’alguna de les següents maneres segons com pertocarà: (a) enviament per correu postal al domicili indicat per l’Usuari; (b) enviament per correu electrònic a qualsevol de les adreces de correu electrònic indicades per l’Usuari; (c) comunicació per mitjà d’una trucada telefònica al número de telèfon indicat per l’Usuari

Les notificacions realitzades per aquests mitjans es consideraran vàlidament efectuades i assortiran efectes immediatament encara que les dades utilitzades conforme al descrit en aquesta clàusula resultin ser equivocades.

Així mateix, Qualgest   podrà informar de les incidències relacionades amb la seva tenda online, https://qualgest.es/ca/botiga/, o amb qualsevol dels seus recursos o serveis, mitjançant la publicació en el seu lloc web o a les seves pàgines web, quan aquesta informació sigui de caràcter general i d’interès per a tots els Usuaris; o a la pàgina web del producte o servei afectat, quan només afecti als Usuaris dels mateixos.