LOPD i LSSICE

¡Novetats del Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 2018!

 

¿Què és la Protecció de Dades de Caràcter Personal?

És el dret fonamental que garanteix a tota persona “un poder de control sobre les seves dades personals, sobre el seu ús i destí, amb el propòsit d’impedir el seu tràfic il·lícit i lesiva per la dignitat i dret de l’afectat”.

¿He d’implementar la LOPD a la meva empresa?

Si, aquesta normativa és aplicable a totes les empreses i organitzacions públiques o privades que utilitzin o tractin dades de caràcter personal registrades en suport físic i que els faci susceptibles de tractament. La legislació sobre protecció de dades marca una sèrie de límits a la utilització de les dades personals afectant a totes les empreses del nostre país, ja que en major o menor mesura totes les empreses tracten o manegen dades de caràcter personal de persones físiques (clients, proveïdors, empleats, socis, col·laboradors …)

¿Quins avantatges m’aporta adaptar la meva empresa a la LOPD?

Sabia Un. Que si la seva empresa no compleix amb la llei orgànica de protecció de dades la denúncia de qualsevol client, proveïdor o empleat descontent li pot generar una sanció de fins a 600.000 €?

La LOPD és una llei amb gran reconeixement social que fa que el seu incompliment sigui un risc per a qualsevol empresa, independentment de la seva mida, activitat o facturació. És molt senzill posar una denúncia a través d’Internet al web de l’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD) i les conseqüències poden ser catastròfiques per a la seva empresa, tant en els seus comptes com en la seva imatge cap a clients i proveïdors.

 
Nivell infraccióDescripció de la infraccióSanció prevista
LLEU
 1. No atendre la sol·licitud de rectificació o cancel·lació per motius formals
 2. No proporcionar informació a APD
 3. No sol·licitar inscripció de fitxer en el RGPD (pot ser infracció greu)
 4. Recollir dades personals sense proporcionar informació als afectats
 5. Incomplir el deure de secret (pot ser infracció greu)
900- 60.101€
GREUAlgunes infraccions són:

 1. Recollir dades personals sense consentiment exprés dels afectats
 2. Tractar o usar dades de caràcter personal incomplint la legislació (pot es infracció molt greu)
 3. Mantenir dades inexactes, sense rectificar o cancel·lar
 4. Mantenir fitxers, locals, programes o equips amb dades personals sense les degudes condicions de seguretat
 5. Vulnerar el deber de secreto en ficheros de nivel medio
60.102 – 300.506€
MUY GRAVEEntre altres:

 1. Recollir dades de forma enganyosa o fraudulenta
 2. Comunicar o cedir les dades de caràcter personal, fora dels casos en què estigui permès
 3. Transferència de dades a països sense nivell equiparable de protecció i sense autorització de l’APD
 4. No atendre sistemàticament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició
 5. No atendre sistemàticament el deure notificació de la inclusió de dades personals
300.507 – 601.012€

¿Què he de fer per complir en la meva empresa la LOPD?

La xarxa de professionals de Qualgest li proporcionés totes les respostes perquè pugui fer-ho d’una forma personalitzada, assequible, sense esforç per part seva, mantenint els nivells màxims de qualitat i garanties.

En QualGest analitzarem la situació actual de la seva empresa (documentació, càmeres de vigilància, web, sistema informàtic …) i l’assessorarem sobre les accions que ha d’implementar a la seva empresa per complir la llei.

A més si ho desitja podem formar els seus empleats sobre la normativa i si encara no ha utilitzat el crèdit de formació es ho podem gestionar perquè obtingui la subvenció per la formació impartida als seus treballadors.

LSSICE

Amb l’entrada en vigor de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE, Llei 34/2002 de 11 de juliol en vigor des d’octubre de 2003) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD, Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal), és que els propietaris de pàgines web o portals comercials han de complir amb una sèrie de requisits específics per a no ser sancionats per l’organisme regulador: l’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD). Les conseqüències del seu incompliment comporten a sancions ja no només són administratives, sinó que a més d’elles es poden derivar responsabilitats civils, penals i laborals. Les sancions administratives, que estan definides en funció de la seva gravetat, poden ser:

 • Lleus, sancionades amb multes de 601,01-60.101,21 €
 • Graves, sancionadas con multas de 60.101,21 a 300.506,05€
 • Muy Graves, sancionadas con multas de 300.506,05 a 601.012,10€

Entre altres coses la LSSI imposa l’obligació d’oferir una informació general, de manera permanent i senzilla, directa i gratuïta la informació sobre les dades identificatives, la política d’enllaços, els drets de propietat intel·lectual, l’avís legal i la limitació de responsabilitats, la jurisdicció i les lleis aplicables.

La Implantació de la LOPD (llei orgànica 15/1999 relativa a la protecció de dades de caràcter personal) d’aplicació OBLIGATÒRIA a totes les empreses que posseeixin dades de caràcter personal

Aquesta Llei orgànica té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar

Comprova si compleixes la protecció de dades “LOPD” amb aquest test de la Agencia Española de Protección de Datos

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies