A causa de la situació de nova normalitat en la qual estem immers, a conseqüència de la pandèmia del COVID-19, cada vegada són més els establiments oberts al públic que, per a controlar el compliment de l’aforament i de la distància de seguretat, opten per la utilització d’aplicacions mòbils.

Aquestes aplicacions mòbils, en general, per a poder donar compliment a la seva finalitat necessitaran recaptar i tractar dades de caràcter personal i, per tant, han de respectar en tot moment el que s’estableix en la normativa de protecció de dades de caràcter personal a fi de garantir els drets d’aquells ciutadans les dades personals dels quals siguin tractats mitjançant l’aplicació mòbil en qüestió. Sobre aquest tema, l’AEPD considera que, per a aconseguir la finalitat perseguida, i en aplicació del principi de minimització, cal justificar la necessitat de realitzar la identificació de les persones.

A més de les recomanacions que a continuació es detallen, l’AEPD també ha elaborat una nota tècnica sobre “EL DEURE D’INFORMAR I ALTRES MESURES DE RESPONSABILITAT PROACTIVA EN APPS PER A DISPOSITIUS MÒBILS”, orientada a les entitats involucrades en el desenvolupament, distribució i explotació d’apps per a dispositius mòbils, en particular a aquelles que exerceixin el rol de responsables o corresponsable de tractament en cadascuna de les seves àrees de competència, així com altres agents que intervenen en l’ecosistema d’apps per a dispositius mòbils, com poden ser, entre altres, desenvolupadors d’aplicacions o de llibreries.

Pots ampliar informació sobre aquesta nota tècnica seguint aquest Link:

 

12 recomanacions per a establiments que realitzin un control d’aforament mitjançant aplicacions mòbils.

 

Aquestes són les recomanacions de l’AEPD per a aquells establiments oberts al públic que s’estiguin plantejant utilitzar aplicacions mòbils per a controlar el compliment de l’aforament i de les distàncies de seguretat:

1. La finalitat ha d’estar clarament definida i ha de limitar-se a la gestió de mesures distancia social com ara el control d’aforament o el control de distància entre persones.

2. Els tractaments que es proposin han de ser realment efectius en relació amb la finalitat i no poden generar falses expectatives de seguretat d’acord amb el principi de lleialtat del tractament.

3. La implementació de tractaments basats en apps s’ha de fonamentar-se en una anàlisi de necessitat i proporcionalitat que determini tant la utilització de l’app com el conjunt de dades mínim necessari per a aconseguir els fins que es persegueixen. En particular, la identitat de l’usuari o el seu seguiment, inclòs l’ús d’identificadors únics de qualsevol tipus o aquells procedents del senyal wifi o bluetooth, només podrà tractar-se si són estrictament necessaris per a la finalitat de l’app.

4. No s’hauran de tractar categories especials de dades, en particular dades de salut, més enllà de, en el seu cas, els estrictament necessaris per a gestionar els espais reservats a persones amb discapacitat.

5. Les funcionalitats de l’app han de ser exclusivament les necessàries per a les finalitats concretes que es persegueixen, no barrejant funcionalitats com a fidelització, publicitat o xarxes socials. No s’han de tractar les dades personals per a cap altra finalitat que no sigui la relacionada amb la gestió de les mesures de distància social que justifiquin la implantació de l’app.

6. L’ús de l’app ha de ser de caràcter voluntari, basat en el consentiment de l’usuari per al tractament de les dades personals necessàries per a cadascuna de les funcionalitats que es persegueixen. El tractament ha d’estar basat en un consentiment lliure, informat i específic. L’ús d’una determinada app no ha de condicionar l’accés a espais públics, havent de proporcionar-se alternatives amb el mateix grau de facilitat d’ús.

7. El responsable del tractament haurà de garantir el compliment dels principis del *RGPD i *LOPDGDD en tots els tractaments que es realitzin, inclosos els relatius a la necessitat de contractes o vincles legals que regulin aquests tractaments quan siguin realitzats per tercers i les mesures de seguretat adequades.

8. En el cas d’espais públics, el responsable de tractament haurà de ser l’Administració Pública que ostenti la competència, que serà qui decideixi els fins i mitjans del tractament.

9. La utilització d’eines o recursos de tercers per a la implementació del tractament o el desenvolupament de l’app podria incloure procesament de dades personals amb finalitats de publicitat, anàlisi d’ús o altres, en particular el tractament d’identificadors únics i dades de geolocalització que impliquin el seguiment de les persones o l’elaboració de perfils. Per tant, s’han d’utilitzar aquelles que ofereixin les suficients garanties perquè aquest processament no es produeixi.

10. Les dades personals tractades no han d’emmagatzemar-se més enllà del temps necessari per a complir amb les finalitats que es persegueixen i en tot cas han de ser eliminats quan aquestes s’extingeixin, excepte per a aquelles dades que sigui necessari conservar per obligació legal.

11. En la mesura que sigui possible, s’han d’adoptar solucions comunes per a l’accés a diferents espais públics en un mateix entorn (ciutat, província, regió), de manera que s’eviti exposar als usuaris als potencials riscos de múltiples apps.

12. El tractament de dades personals de menors de 14 anys per aquesta mena d’apps ha de ser consentit pels seus pares o tutors.

Tens una APP de control d’aforament, o estas pensant a contractar una i no saps si compleix amb les recomanacions de l’AEPD?

Si necessites assessorament amb aquest tema o amb altres relacionats amb l’aplicació de la protecció de dades en la teva empresa o establiment comercial, contacta amb Qualgest i t’ajudem!!!