Segons la recent sentència de la Sala 3ª del Tribunal Suprem, encara que una empresa decideixi externalitzar les seves campanyes publicitàries continua sent responsable de garantir que aquesta publicitat no sigui enviada a aquells clients que han exercit el dret d’oposició al tractament de les seves dades personals per a fins publicitaris.

Mutua Madrileña ha estat sancionada per obstaculitzar o impedir que un dels seus clients exercís de manera efectiva el seu dret d’oposició al tractament de dades personals.

El client, titular de diverses pòlisses d’assegurança, figurava inscrit en la Llista Robinson i, a més, havia exercit el dret d’oposició al tractament de les seves dades personals davant Mutua Madrileña mitjançant diverses comunicacions en les quals va remarcar que únicament autoritzava el tractament de les seves dades personals per a aquells fins imprescindibles per al desenvolupament de la relació contractual i que, en cap cas autoritzava el tractament de les seves dades personals per a fins fraudulents, per a fins publicitaris o de prospecció comercial, per a estudis de màrqueting o per a campanyes publicitàries.

Tot i així, el client va continuar rebent correus publicitaris de Mutua Madrileña, ja que Mutua Madrileña no va avisar a l’empresa que havia contractat per a les campanyes publicitàries que un dels seus clients havia exercit el seu dret d’oposició al tractament de dades personals i que per tant, no se li havia de continuar enviant publicitat.

El responsable del tractament està obligat a adoptar mesures o cauteles que assegurin l’efectivitat del dret d’oposició al tractament de dades personals.

Segons l’AEPD i el Suprem, el fet que Mutua Madrileña hagués contractat els serveis de publicitat d’una tercera empresa no l’eximeix de l’obligació, com a responsable del fitxer, d’aplicar les mesures i cauteles que garanteixin l’efectivitat del dret d’oposició. És més, aquesta obligació subsistiria, encara que l’empresa de publiqueu no utilitzés la base de dades de Mutua Madrileña per a realitzar-li les campanyes publicitàries.

Les empreses han de respectar i garantir el dret d’oposició al tractament de dades personals dels seus clients

Per tant, en qualsevol cas, el responsable del tractament queda obligat a adoptar mesures o cauteles que assegurin l’efectivitat del dret d’oposició al tractament de dades personals.

A tall d’exemple, una de les mesures que degué adoptar Mutua Madrileña seria la de comunicar a l’empresa amb la qual tenia contractada les campanyes de publicitat que un determinat client havia exercit el seu dret d’oposició a no rebre publicitat i que per tant se li havia d’excloure de les campanyes publicitàries i per a deixar d’enviar-li publicitat.

Si necessites assessorament amb aquest tema o amb altres relacionats amb l’aplicació de la protecció de dades en la teva empresa o establiment comercial, contacta amb Qualgest i t’ajudem!